אורי נחטף מהמדף

FRUIT LIGISTICA 2018

!הצגנו בגאווה ולראווה את הפרי הטעים, והמובחר בפני כל. חזינו בהתפעלות מלאה  מהיופי,  מהצבע, מהטעם וגם מהדגל