עוגת היצוא 2018

עוגת יצוא צבעונית ומגוונת, עם שטח ירוק לאניני הטעם בצרפת, וקרניים שלוחות לכל עבר בעולם הרחב: אמריקות, אסיה ואירופה

 

 

*נתוני  יצוא כל הזנים והמינים, שיעור "אור" (אורי) כ-80%